ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1 การสั่งซื้อสินค้า
ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าจากเราได้ที่ช่องทางต่างๆ ดังนี้
1. สั่งซื้อทาง e-mail โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้มายัง Originbeancoffee@gmail.com
- ชื่อชนิดและรหัสของสินค้าที่ต้องการ(ลูกค้าที่ต้องการกาแฟแบบบดให้ระบุระดับการบด ด้วยเพื่อให้เหมาะสมกับวิธีการชง)
- ปริมาณที่ต้องการสั่งซื้อ เช่น 1 ถุง 250g
- ระบุชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
- ระบุประเภทของการส่งสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการซึ่งสามารถจัดส่งได้ 3 แบบ คือ พัสดุธรรมดา,พัสดุลงทะเบียน และพัสดุด่วนพิเศษ(EMS)
2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ หมายเลข 085-0347728(เมธา), 089-6360945(วัลภา) โดยแจ้งรายละเอียด เหมือนการสั่งซื้อทาง e-mail
ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงิน
เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าแล้ว สามารถชำระเงินค่าสินค้าและค่าจัดส่งสินค้าผ่านทางธนาคารได้ที่

นายเมธา ทาติ๊บ
บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา แม่สรวย-เชียงราย
หมายเลขบัญชี 511-037814-7


อัตราค่าบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์
พัสดุภายในประเทศ(ธรรมดา)
Weight ship rate (baht)
ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 35
เกิน 1 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 15

พัสดุลงทะเบียนในประเทศ
Weight ship rate (baht)
ไม่เกิน 500 กรัม 40
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 60
เกิน 1 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 20

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)
Weight ship rate (baht)
ไม่เกิน 500 กรัม 70
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1 กิโลกรัม 90
เกิน 1 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2 กิโลกรัม 120
เกิน 2 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 5 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 40
เกิน 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 8 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 50
เกิน 8 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 10 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 60
เกิน 10 กิโลกรัม คิดเพิ่มกิโลกรัมละ 15


เงื่อนไขการชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมต่างๆในการโอนเงินต่างธนาคารและต่างสาขา ผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด หากมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากบัญชีผู้ขาย ทางเราขอสงวนสิทธิในการส่งสินค้าให้จนกว่าลูกค้าจะโอนเงินมาจนครบตามจำนวน ทางเราจึงจะจัดส่งสินค้าให้
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อลูกค้าโอนเงินค่าสินค้าเรียบร้องแล้ว ให้ทำการยืนยันการชำระเงินได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้
1. ยืนยันการชำระเงินที่เว็บไซด์ของเรา
2. ยืนยันการชำระเงินทาง e-mail โดยส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้มายัง Originbeancoffee@gmail.com
- ชื่อ – นามสกุล(ที่ระบุในรายการสั่งซื้อสินค้า)
- เบอร์โทรศัพท์
- จำนวนเงินที่โอน
- วัน-เวลาที่โอนเงิน
3. ยืนยันการชำระเงินทาง sms ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-0347728,089-6360945
ขั้นตอนที่ 4 การจัดส่งสินค้า
เงื่อนไขในการจัดส่งสินค้า
1. สินค้าจะถูกนำส่งทางไปรษณีย์ หลังจากที่เราได้รับการยืนยันการชำระเงินจากทางธนาคาร
2. หลังจากส่งสินค้าแล้วทางเราจะแจ้งหมายเลขพัสดุไปรษณีย์(สำหรับการจัดส่งแบบพัสดุลงทะเบียนและแบบ EMS)ให้ลูกค้าทาง e-mail หรือ sms ไปที่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดตามสินค้า
3. การจัดส่งสินค้าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการแล้วแต่รูปแบบการจัดส่ง หากล่าช้าเกินกว่ากำหนด กรุณาโทรแจ้งมาที่หมายเลข 085-0347728(เมธา), 089-6360945(วัลภา)เพื่อช่วยในการตรวจสอบ
4. หากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากผิดปกติสินค้ามีความเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ลูกค้าสามารถส่งสินค้า กลับเพื่อเรียกรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่สินค้าถูกส่งออกไป