Drip Coffee

          วิธีการชงกาแฟแบบ Drip ค่อนข้างเป็นที่นิยม
กันอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว
ใช้อุปกรณ์น้อยชิ้น วิธีการชงไม่ยุ่งยาก อาศัย
การไหลผ่านของน้ำร้อนผ่านผงกาแฟและตัวกรอง(Filter)
ที่นิยมกันส่วนใหญ่จะใช้ตัวกรองแบบกระดาษ(Paper Filter)
ทำให้สามารถชงกาแฟดื่มที่ไหนก็ได้เพียง
แค่มีถ้วยดริป แก้วกาแฟ น้ำร้อน ผงกาแฟและวิธีการชง
ที่ถูกต้อง รสชาติของกาแฟที่ได้จากวิธีการชง
แบบดริปหากเปรียบเทียบกับวิธีการชงแบบอื่น
จะค่อนข้างสะอาดและนุ่มนวลเพราะไม่มีผงกาแฟติดมา
จากตัวกรอง
อุปกรณ์ในการชงกาแฟแบบ Drip
1. ถ้วยดริป(Dripper)
2. กระดาษกรอง(Filter)
3. ผงกาแฟ(บดละเอียดปานกลาง)
4. แก้วกาแฟ(ขนาดประมาณ 7 ออนซ์)
5. น้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ 90 องศาเซลเซียส หากเป็นน้ำต้มเดือดให้ทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาที
6. กาหรือเยือกสำหรับรินน้ำร้อน
วิธีการชงกาแฟแบบ Drip
1. กางกระดาษกรองออกแล้วใส่ไว้ในถ้วยดริป นำไปวางซ้อนบนถ้วยกาแฟ
2. รินน้ำร้อนผ่านกระดาษกรองให้เปียกเพื่อล้างกลิ่นของกระดาษกรองและเป็นการอุ่นถ้วยดริปกับแก้ว กาแฟแล้วเทน้ำทิ้ง
3. ตักผงแฟใส่ในถ้วยดริป ประมาณ 16 – 20 กรัม สำหรับกาแฟ 1 แก้ว (ประมาณ 2ช้อนโต๊ะ)
4. รินน้ำร้อนผ่านผงกาแฟ วนเป็นก้นหอยจากด้านข้างเข้าตรงกลางถ้วยกรองให้ผงกาแฟเปียกพอชุ่ม หยุดรินแล้วพักผงกาแฟไว้ประมาณ 20 วินาที ผงกาแฟจะพองตัวขึ้น
5. ค่อยๆรินน้ำร้อนช้า โดยรินวนเป็นก้นหอยแบบเดิม น้ำกาแฟจะค่อยๆไหลผ่านกระดาษกรองลงใน แก้วกาแฟ กาแฟหนึ่งแก้วจะใช้น้ำร้อนประมาณ 180 cc ระหว่างรอน้ำกาแฟหยดสามารถใช้ช้อนกาแฟ ช่วยคนผงกาแฟได้เพื่อให้น้ำกับผงกาแฟเข้ากันและไหลเร็วขึ้น
“เพียงแค่นี้คุณก็สารถดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟถ้วยพิเศษ ด้วย ฝีมือการชงของคุณเอง”